ANA SAYFASemâ ve Tasavvuf Musiki ToplulugumuzETKiNLiKLERiMiZMEVLEViHANENiN TARiHCESiMEVLEViHANENiN POST DEDELERiHÜSEYiN CAHiTSOY AGACIESKiSEHiR TARiHiUNESCO ve ULUSLARARASI MEVLANA VAKFINASIL GÖNÜLLÜ OLURUM?iLETiSiMVAKIF SENEDi
ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ POST-NİŞİNİ HASAN HÜSNİ DEDE'nin SOY AĞACI

kucuklogo.jpg

Hacı Hafız Hüseyin (Çürükoğlu) Efendi'nin (?-1865) ailesi Yozgat'tan Eskişehir'e gelirler. Ailenin İki oğlu Muttalip'ten iki kız kardeş ile evlenirler. Bu kardeşlerden Hacı Hafız Hüseyin (Çürükoğlu) Efendi   ile  eşi Kerime Hanım ın oğulları Eskişehir Mevlevihanesi post dedesi Hasan Hüsni Dede dir (1830-1908). 


Hızır İlyas Muhittin Celal (1888-1966)+Pakize Duru (Dr.Mazhar Osman nın kız kardeşi)
     

 
 Seyit Abdullah Cemalettin Duru (1891-1986) + Fatma Iffet  Duru (1904-1976)
     
1.Karısı Seyyide Emine Hüseyin Celaleddin (1862-1902) + Seyyide Azime (Kütahya 1865-1949) Seyyide Fatma Zehra (1893-1958) + Tahsin Cankat (Manastır 1892-1965)
     
    Şefika+ Ahmed Dedelek

2. Karısı Şemseddin Dede (? -1915) + Zeynep Ahmet Cevdet + Habibe Duru
     
        Fatma Iffet (1904-1976) + Seyit Abdullah Cemalettin Çelebi Duru (1891-1986) 
     
    Hüseyin Avni (1907-1965) + Aliye Duru
     
     
3. Karısı Zeynep Bahaeddin Dede (1875-1930)+ Ulviye (1881-1957) Hüseyin Cahit (1911-2003) + Melahat Duru
     
    Hasan Sabri Duru (1918-1980)
     
    Hatice İsmet (1922-1925) 
    
    İsa Pertev (1904-1985) + Behire Duru
     
4.Karısı Emine Hilaleddin (1883-1932) + Adviye (Ulviye+Adviye kardeş) Hasan Vedat Duru (1908-?)
     
    İsmail İlhan (1915-?) + Meral İrem (Dr. Mazhar Osman' ın kızı)
     
5. Karısı Hanife Hanife (1878-?) + Mehmet Arif Genç (1877-1948) İbrahim (1908-1974) + Münevver Genç
     
  
 Nuriye (1911) + Mustafa Tuğ
     
    Hasan (1913-1990) + Sevim Genç
  Ali (1905-1926) 
     
6. Karısı Hasibe  Şehribani(Banu) (1900-1967) + Mustafa Gürcan (1896-1964) Nezire (1923-1947) + Mehmet Tabak
  
 
  
 Talat (1927-1998) + Şükran Gürcan
  
 
  
 Nurten (1934-1955) + Ömer Tabak
     
  
 Gülşen Gürcan (1939-1940)