ANA SAYFASemâ ve Tasavvuf Musiki ToplulugumuzETKiNLiKLERiMiZ2010-2017 PROJELERiMiZE- BÜLTENMEVLEViHANENiN TARiHCESiMEVLEViHANENiN POST DEDELERiHÜSEYiN CAHiTSOY AGACIESKiSEHiR TARiHiUNESCO ve ULUSLARARASI MEVLANA VAKFIiLETiSiMVAKIF SENEDi

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ KÜLTÜR DERNEĞİ

Derneğimizin tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

 Tanıtım Videosu 

5.jpg

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ  KURŞUNLU KÜLLİYESİ:

Odunpazarı sit alanı içinde, Paşa Mahallesinde bulunan Eskişehir Mevlevihanesi, Kurşunlu Camii, şadırvan, matbah-ı şerif, aşevi, hanigâh, sıbyan mektebi, derviş odaları, semahane ve kervansaray' dan oluşmaktadır. Yaklaşık 7645m2 lik bir alana yayılan Külliyenin merkezinde, Kurşunlu Cami yer alır. Kurşunlu Camii, kubbesinin kurşun levhalar ile kaplı oluşundan bu isimle anılmıştır. 

1525 senelerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesi,

  •  Konya- Mevlânâ Müzesi Arşivinde bulunan 1876 tarihli vakfiye suretine göre 1572 yılı itibariyle;
  •  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine göre ise 1549 yılı itibariyle, mevlevihane olarak kullanılmıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan vakıf kaydına göre kervansaray hariç, binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında (Mimarı Acem Ali) inşa ettirilmiştir. Mevlevîhâne’nin bulunduğu mahalle adını, vezir Mustafa Paşa’nın ismine atfen, “Paşa Mahallesi” olarak, Kanuni Sultan Süleyman devrinde almıştır.

Külliye'de ziyarete açık mekanlar: Kurşunlu Cami, Kurşunlu Kütüphanesi (sıbyan mektebi), derviş odaları (Sanatkarlar Çarşısı ve Lületaşı Müzesi), Matbah-ı Şerif ve Aşevi (cam atölyesi), Semahane, Hanigâh (Nikah Dairesi), Kervansaray (OP Kültür Merkezi) ve Semahanenin arkasında bulunan Eskişehir Mevlevîhanesi post-nişinlerine ait aile kabristanı.

09012.jpg

KURŞUNLU KÜTÜPHANESİ: 

2010 da Odunpazarı Belediyesi Kurşunlu Kütüphanesi adı altında açılan kütüphane Kurşunlu Külliyesinin doğusunda, revak ve kapalı bir alandan oluşan Kurşunlu Camiinin solundaki yapıdır. Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapı, zaman içersinde mutfak dahil, bir çok işlev görmüştür. Takribi 2,500 kitap alacak kapasitede olan kütüphane, Hz. Mevlana’nın eserlerini, onun hakkında ve Mevlevilik hakkında yazılmış seçkin kitapları bir araya getiriyor. Bunun dışında felsefe, psikoloji, dinler ve tasavvuf, ansiklopediler, sözlükler, sanatsal kitaplar ile Eskişehir hakkında yazılmış kitaplar da bulunmaktadır. 

Kütüphanede ayrıca, Hz. Mevlana'nin 738. vuslatı Şeb-i Arus günü olan 17 Aralık 2011 de, Eskişehir Mevlevihanesi tarihçesi ile ilgili bir köşe de açılmıştır. Eskişehir Mevlevihanesi'nin post-nişinlerini ve tarihçesini resimlerle ve belgelerle tanıtan köşenin metinleri, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu ile tarihçi Nizamettin Arslan tarafından yazılan "Eskişehir Mevlevihanesi" isimli kitaptan alındı. Kütüphane, Çarşamba hariç, 13.00-17.00 saatleri arası açıktır. Kurşunlu Kütüphanesi’ne bağış yapan üye ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

Müzik: Rebab' da Mehmet Refik Kaya
2016 YILI ETKİNLİKLERİMİZ

Yeni senede üyelerimize, gönüllülerimize ve tüm dostlarımıza huzurlu, bereketli, hoşgörülü ve sağlıklı günler dileriz. Muhabbetinizle, AŞK OLSUN! 

 

 

YER: Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesi (Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı, Kurşunlu Camii arkası) 

koro2.jpg

 

HAFTA SONU KONSER ve DİNLETİLERİ

HER CUMARTESİ
Saat 13.00 Ney Dinletisi- Yavuz Kenarda
Saat 14.00 Konser- Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Musıki Topluluğu 
 HER PAZAR
Saat 14.00 Ney&Kanun Dinletisi- Neyde Zehra Önce ve kanunda Nazan Naz
Saat:14.30 Konser- Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Musıki Topluluğu
 

 

mesnevisohbeti.jpg


PERŞEMBE SOHBETLERİ
SAAT 19.30

 Mesnevi, tasavvuf ve tarih sohbetleri.
Program değişikliği olabileceğinden, lütfen emev1@emev.org' a katılım bildirimi yapınız veya facebook/twitter' dan takip ediniz.
 

sema.jpg


SEMA AYİN-İ ŞERİFİ
HER AYIN İLK PAZAR ve 3. PERŞEMBE GÜNLERİ
PAZAR Saat: 11.00, PERŞEMBE Saat: 20.30 

 Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Sema ve Tasavvuf Musıki Topluluğu
İzlemek isteyen dostlarımızın, başlama saatinden önce yerlerini almalarını rica ederiz.kltrturizm.jpgvalilik.jpgesk2013.jpgesogu.jpgAU1.jpgbelediye.jpg