Ana SayfaSemâ ve Tasavvuf Musikisi Toplulugu2010-2016 ProjelerimizE- BÜLTENUNESCO ve ULUSLARARASI MEVLANA VAKFIMevlevihanenin TarihcesiMevlevihanenin Post-nisinleriHüseyin CahitSOY AGACIFotograflarla Külliye ve FaaliyetlerimizEskisehir Tarihiiletisim

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği

5.jpg

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ  KURŞUNLU KÜLLİYESİ:

Odunpazarı sit alanı içinde, Paşa Mahallesinde bulunan Kurşunlu Camii ve etrafındaki yapılardan oluşmaktadır. Yaklaşık 7645m2 lik bir alana yayılan Külliyenin merkezinde, Kurşunlu Cami yer alır. Kurşunlu Camii, kubbesinin kurşun levhalar ile kaplı oluşundan bu isimle anılmıştır. 

1525 senelerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesi,

  •  Konya- Mevlânâ Müzesi Arşivinde bulunan 1876 tarihli vakfiye suretine göre 1572 yılı itibariyle;
  •  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine göre ise 1549 yılı itibariyle, mevlevihane olarak kullanılmıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan vakıf kaydına göre Büyük Kervansaray hariç, binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında (Mimarı Acem Ali) inşa ettirilmiştir. Mevlevîhâne’nin bulunduğu mahalle adını, vezir Mustafa Paşa’nın ismine atfen, “Paşa Mahallesi” olarak, Kanuni Sultan Süleyman devrinde almıştır.

Külliye'de ziyarete açık mekanlar: Kurşunlu Cami, Kurşunlu Kütüphanesi, derviş odaları (Sanatkarlar Çarşısı), Matbah-ı Şerif (cam atölyesi), Semahane, derviş odaları koridorunda Lületaşı Müzesi ve Semahanenin arkasında Eskişehir Mevlevîhanesi post-nişinlerine ait aile kabristanı.

DSCN5908.JPG
KURŞUNLU KÜTÜPHANESİ: 

2010 da Odunpazarı Belediyesi Kurşunlu Kütüphanesi adı altında açılan kütüphane Kurşunlu Külliyesinin doğusunda, revak ve kapalı bir alandan oluşan Kurşunlu Camiinin solundaki yapıdır. Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapı, zaman içersinde mutfak dahil, bir çok işlev görmüştür. Takribi 2,500 kitap alacak kapasitede olan kütüphane, Hz. Mevlana’nın eserlerini, onun hakkında ve Mevlevilik hakkında yazılmış seçkin kitapları bir araya getiriyor. Bunun dışında felsefe, psikoloji, dinler ve tasavvuf, ansiklopediler, sözlükler, sanatsal kitaplar ile Eskişehir hakkında yazılmış kitaplar da bulunmaktadır. 

Kütüphanede ayrıca, Hz. Mevlana'nin 738. vuslatı Şeb-i Arus günü olan 17 Aralık 2011 de, Eskişehir Mevlevihanesi tarihçesi ile ilgili bir köşe de açılmıştır. Eskişehir Mevlevihanesi'nin post-nişinlerini ve tarihçesini resimlerle ve belgelerle tanıtan köşenin metinleri, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu ile tarihçi Nizamettin Arslan tarafından yazılan "Eskişehir Mevlevihanesi" isimli kitaptan alındı. Kütüphane, Pazartesi hariç, hafta içi 13.00-17.00, hafta sonu 13.00-18.00 saatleri arası açıktır.

Kurşunlu Kütüphanesi’ne bağış yapan üye ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

esk2013.jpgsoma3.jpglogo.jpgbelediye.jpg

Dostlukların sevgi ile beslendiği Ramazan ayında, tüm gönüllerin sevgi ile dolup taşmasını dileriz.

Tüm üye ve dostlarımıza arındırıcı ve hayırlı bir Ramazan ayı dileriz.

Ramazan ayı boyunca, Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesinde:

  • MESNEVİ SOHBETLERİMİZ, Dr. Berna Çelebi Şener ile, her Perşembe saat 19.30 itibariyle devam edecektir.
  • KONSERLERİMİZ, Nazan Naz şefliğinde, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Musıkisi Topluluğu tarafından aşağıdaki programla devam edecekti

Her Cumartesi: Saat 15.00 
Her Pazar: Saat 13.30

Birbirinden güzel ilâhileri ve klasik eserleri hep beraber terennüm etmek üzere tüm dostlarımızı bekleriz.

  • KURŞUNLU KÜTÜPHANESİ, Ramazan boyunca Pazartesi hariç, hergün 13.00-1700 arası açık olacaktır. Ders çalışan gençlerimizi ve kitap aşıklarını bekleriz.

Ramazan boyunca ara verilecek olan Sema Çalışmalarımıza, bayramdan sonra devam edilecektir. Ramazan Etkinliklerimizi  twitter@emevder veya facebook@eskişehir.mevlevihanesi den takip edebilirsiniz.

mesnevisohbeti.jpg


 PERŞEMBE SOHBETLERİ- RAMAZAN BOYUNCA SAAT 19:30

Mesnevi Sohbetleri:  Dr. Berna Çelebi Şener tarafından, her Perşembe, Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesinde.
Program değişikliği olabileceğinden, lütfen emev1@emev.org' a katılım bildirimi yapınız veya facebook' dan takip ediniz.

 

tasavvuftopl.jpg

 

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ- SAAT 15.00

EMEV Kültür Derneği Tasavvuf Musıkisi Topluluğu ve Aşk-ı Sâda Topluluğu Konserleri  Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesinde 
IMG-20130930-01129.jpg

(RAMAZAN AYINDA YAPILMAYACAKTIR)
SEMA ÇALIŞMASI
HER PAZAR
Saat: 12.00
İzlemek isteyen dostlarımızın, saat 12.00 den önce yerlerini almalarını rica ederiz.

KURSLARIMIZ

TÜRK MUSIKİSİ KURSU Her Pazar saat 13.30-15.30 arası Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesinde. Eğitmen: Nazan Naz

Kurslarımız haftada bir, ikişer saat olarak 3 ay boyunca devam etmektedir ve ücretlidir.

_______________________________________________________________________