ANA SAYFASemâ ve Tasavvuf Musiki ToplulugumuzETKiNLiKLERiMiZMEVLEViHANENiN TARiHCESiMEVLEViHANENiN POST DEDELERiHÜSEYiN CAHiTSOY AGACIESKiSEHiR TARiHiUNESCO ve ULUSLARARASI MEVLANA VAKFINASIL GÖNÜLLÜ OLURUM?iLETiSiMVAKIF SENEDi

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ KÜLTÜR DERNEĞİ

Derneğimizin tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TANITIM VİDEOSU


112.jpg

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ  KURŞUNLU KÜLLİYESİ:

Odunpazarı sit alanı içinde, Paşa Mahallesinde bulunan Eskişehir Mevlevihanesi, Kurşunlu Camii, şadırvan, matbah-ı şerif, aşevi, hanigâh, sıbyan mektebi, derviş odaları, semahane ve kervansaray' dan oluşmaktadır. Yaklaşık 7645m2 lik bir alana yayılan Külliyenin merkezinde, Kurşunlu Cami yer alır. Kurşunlu Camii, kubbesinin kurşun levhalar ile kaplı oluşundan bu isimle anılmıştır. 

1525 senelerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen Eskişehir Mevlevihanesi Kurşunlu Külliyesi,

  •  Konya- Mevlânâ Müzesi Arşivinde bulunan 1876 tarihli vakfiye suretine göre 1572 yılı itibariyle;
  •  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine göre ise 1549 yılı itibariyle, mevlevihane olarak kullanılmıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan vakıf kaydına göre kervansaray hariç, binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında (Mimarı Acem Ali) inşa ettirilmiştir. Mevlevîhâne’nin bulunduğu mahalle adını, vezir Mustafa Paşa’nın ismine atfen, “Paşa Mahallesi” olarak, Kanuni Sultan Süleyman devrinde almıştır.

Külliye'de ziyarete açık mekanlar: Kurşunlu Cami, Kurşunlu Kütüphanesi (sıbyan mektebi), derviş odaları (Sanatkarlar Çarşısı ve Lületaşı Müzesi), Matbah-ı Şerif ve Aşevi (cam atölyesi), Semahane, Hanigâh (Nikah Dairesi), Kervansaray (OP Kültür Merkezi) ve Semahanenin arkasında bulunan Eskişehir Mevlevîhanesi post-nişinlerine ait aile kabristanı.

ktphane-dis.jpg 

 KURŞUNLU KÜTÜPHANESİ: 

2010 yılında Odunpazarı Belediyesi Kurşunlu Kütüphanesi adı altında açılan kütüphane Kurşunlu Külliyesinin doğusunda, revak ve kapalı bir alandan oluşan Kurşunlu Camiinin solundaki yapıdır. Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapı, zaman içersinde mutfak dahil, bir çok işlev görmüştür. Takribi 2,500 kitap alacak kapasitede olan kütüphane, Hz. Mevlana’nın eserlerini, onun hakkında ve Mevlevilik hakkında yazılmış seçkin kitapları bir araya getiriyor. Bunun dışında felsefe, psikoloji, dinler ve tasavvuf, ansiklopediler, sözlükler, sanatsal kitaplar ile Eskişehir hakkında yazılmış kitaplar da bulunmaktadır. 

Kütüphanede ayrıca, Hz. Mevlana'nin 738. vuslatı Şeb-i Arus günü olan 17 Aralık 2011 de, Eskişehir Mevlevihanesi tarihçesi ile ilgili bir köşe de açılmıştır. Eskişehir Mevlevihanesi'nin post-nişinlerini ve tarihçesini resimlerle ve belgelerle tanıtan köşenin metinleri, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu ile tarihçi Nizamettin Arslan tarafından yazılan "Eskişehir Mevlevihanesi" isimli kitaptan alındı. Kütüphane, 13.00-17.00 arası Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açıktır. Kış ayları değişkenlik gösterebilir. Kurşunlu Kütüphanesi’ne bağış yapan üye ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

Müzik: Rebab' da Mehmet Refik Kaya


2017 ETKİNLİKLERİMİZ

YER: Eskişehir Mevlevihanesi Semahanesi (Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı, Kurşunlu Camii arkası) 

 

koro23.jpg

 

HAFTA SONU DİNLETİLERİ

HER CUMARTESİ
Saat 13.30 Ney Dinletisi- Yavuz Kenarda
Saat 14.30 Konser- Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Musıki Topluluğu

IMG-20140131-WA005.jpg

MESNEVİ SOHBETLERİ
Perşembe akşamları saat 19.30 da yer almaktadır. Program değişikliği olabileceğinden,  facebook veya twitter dan takip etmenizi rica ederiz.

sema1.jpg

 SEMA AYİN-İ ŞERİFİ

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Sema ve Tasavvuf Musıki Topluluğu
HER AYIN İLK PAZAR ve 3. PERŞEMBE GÜNLERİ
PAZAR Saat: 12.00, PERŞEMBE Saat: 21.00

İzlemek isteyen dostlarımızın, başlama saatinden önce yerlerini almalarını rica ederiz.
Güncel etkinliklerimizi facebook veya twitterdan takip edebilirsiniz
 
sema.jpg 
 
 
 kltrturizm.jpgvalilik.jpgesk2013.jpgesogu.jpgAU1.jpgbelediye.jpg